Awarie siłowników hydraulicznych — jak szybko je zidentyfikować?

Siłowniki hydrauliczne znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Stanowią kluczowy element hydrauliki siłowej i działają pod naporem cieczy o wysokim ciśnieniu, co z kolei przyczynia się do tego, że mogą być narażone na zużycie i ewentualne awarie.

W przypadku siłowników hydraulicznych stosowanych w systemach przemysłowych maszyn czy urządzeń wszelkie usterki mogą wiązać się nie tylko z kosztami, ale również zagrożeniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Warto zatem dokładnie zaznajomić się z najczęściej powstającymi awariami w obrębie siłowników hydraulicznych, a co najważniejsze — poznać objawy, które świadczą o ewentualnych problemach.

Objawy świadczące o usterkach siłowników hydraulicznych

Bardzo częstym objawem usterek wynikających z intensywnego działania siłownika jest nadmierne przegrzanie. Nadmierne nagrzanie urządzenia może być dość groźne w skutkach, dlatego wymaga stosownej i natychmiastowej reakcji. W większości przypadków niezbędna jest wymiana wszystkich zanieczyszczonych filtrów, oczyszczenie odpowietrznika i zbiornika z olejem. Następnie należy skontrolować uszczelki i łożyska pod kątem zużycia.

Bardzo częstym objawem usterek są niestandardowe dźwięki, przede wszystkim hałas, występujący podczas działania siłowników. Oczywiście mocny dźwięk pojawia się zwykle na początku pracy urządzenia, gdy jest ono jeszcze nierozgrzane. Jednak jeśli hałas nie mija, należy odłączyć urządzenie. W kolejnych krokach sprawdzamy filtr układu hydraulicznego, szczelność systemu, uzupełniamy płyn hydrauliczny, jeśli jest taka konieczność.

Niejednokrotnie problemem może być zużyte tłoczysko. Jeśli w siłowniku jest zastosowany płyn hydrauliczny o niskiej jakości lub tłoczysko zostanie niewłaściwie nasmarowane, może dojść do znacznego zużycia urządzenia w bardzo krótkim czasie. Warto mieć to na uwadze przy każdorazowym dokonywaniu przeglądów i kontroli siłownika hydraulicznego. To pozwoli nam uniknąć wielu kosztownych napraw, które dodatkowo mogłyby przyczynić się do niechcianych przestojów w pracy.