Zespół roboczy prasy brykietującej

Na fotografii powyżej pokazany jest zespół roboczy nowej generacji prasy brykietującej
BISON BE 720-500, do brykietowania trocin (biomasy), o wydajności do 500 kg/h brykietu. Konstrukcja zaprojektowana w sposób optymalny, mający na celu skrócenie pełnego cyklu brykietowania. W tym układzie roboczym zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, oraz zastosowano materiały najwyższej wytrzymałości i odporności na ścieranie, między innymi Weldox , Hardox i inne. Zespół roboczy pokazany jest w końcowej fazie przygotowania do montażu