siłownik hydrauliczny

Budowa i działanie siłowników hydraulicznych

Siłowniki to urządzenia, które wykorzystują energię sprężonej cieczy, a po przekształceniu jej w energię mechaniczną wykonują określoną pracę. Zależnie od rodzaju zastosowanego medium oraz wielkości urządzenia, takie układy hydrauliczne mogą otwierać i zamykać drzwi lub dźwigać tysiące kilogramów.

Rodzaje siłowników hydraulicznych

Podstawowa konstrukcja siłownika hydraulicznego jest w zasadzie taka sama i opiera się na podobnych komponentach. Różnice mogą odnosić się do sposobu pracy, jaką wykonuje urządzenie, a pod tym względem wyróżnia się siłowniki:

  • jednostronnego działania,
  • dwustronnego działania,
  • z łożyskiem jednostronnym,
  • z łożyskiem dwustronnym,
  • teleskopowe,
  • tandemowe,
  • podwójne,
  • obrotowe,
  • wahadłowe.

Pomimo tej różnorodności każde z takich urządzeń wykonuje to samo zadanie, czyli przekształca energię sprężonej cieczy – najczęściej oleju – w energię mechaniczną. Zależnie od typu siłowniki jednak mogą mieć rozmaite zastosowania. Przykładowo siłowniki dwustronnego działania mają dwie jednakowo silne powierzchnie czynne, dzięki czemu rozpychają elementy jednostajnie w obu kierunkach. Z kolei siłownik jednostronnego działania może odsuwać przedmiot od stałego, stabilnego elementu. Typowym przykładem zastosowania pierwszego z nich jest rozpierak strażacki, drugiego – hydrauliczny zamek do drzwi.

Siłowniki hydrauliczne w automatyce przemysłowej

Automatyka przemysłowa to jedna z dziedzin, w której siłownik hydrauliczny jest standardem. Ponieważ takie urządzenie jest w stanie wykonać gigantyczną pracę, wykorzystuje się je między innymi w różnych systemach bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona człowieka lub procesu produkcyjnego przed niekontrolowanymi wydarzeniami. Siłowniki hydrauliczne wyróżnia wyjątkowa moc. Jej wielkość wynika z prawa Pascala i jest iloczynem ciśnienia cieczy oraz powierzchni tłoka, na którą działa to ciśnienie. Ich budowa jest stosunkowo prosta, bowiem składają się z korpusu w kształcie cylindra, pokrywy czołowej i tylnej, tłoka i tłoczyska z uszczelnieniami oraz elementów prowadzących. Urządzenia sprawdzają się w pracy ciągłej przy wartościach ciśnienia nominalnego do 210 barów oraz w pracy przerywanej przy ciśnieniu do 350 barów.