Rodzaje i zastosowanie siłowników hydraulicznych

Istnieje kilka rodzajów siłowników hydraulicznych. Dzięki temu znajdują one szerokie i różnorodne zastosowanie.

Rodzaje siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne możemy podzielić na następujące rodzaje:

  • siłowniki jednostronnego działania
  • siłowniki dwustronnego działania z łożyskiem jednostronny lub dwustronnym
  • siłowniki teleskopowe
  • siłowniki tandemowe
  • siłowniki podwójne

Każdy z tych rodzajów charakteryzuje się inną specyfiką pracy, na którą składa się siła działania jednej lub obu stron urządzenia. Jako przykład można wskazać siłowniki dwustronnego działania z łożyskiem dwustronnym, które cechuje jednakowy pod względem siły dwustronny napęd oraz dwie takie same powierzchnie czynne. Innym przykładem są siłowniki tandemowe, które są dwukrotnie silniejsze przy tej samej średnicy tłoka.

Warto zwrócić uwagę również na siłowniki obrotowe i wahadłowe, które cechują się konstrukcją łopatkową, śrubową lub zabytkową. Różnią się przede wszystkim uzyskanym kątem obrotu. Siłowniki zębatkowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w napędach maszyn trakcyjnych.

Główne zastosowanie siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne wyróżniają się przede wszystkim bardzo dużą mocą. Znajdują więc zastosowanie wszędzie tam, gdzie oczekuje się od nich bardzo dużej siły. Urządzenia tego rodzaju wykorzystywane są do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych, gdy wartość ciśnienia nominalnego osiąga nawet 210 barów. Stosowane do pracy takich urządzeń jak prasy hydrauliczne czy walcarki hutnicze, gdzie panuje ciśnienie do 350 barów.

Siłowniki bywają urządzeniami stosunkowo awaryjnymi, ponieważ mogą powstawać w nich nieszczelności pozbawiające ich siły roboczej, dlatego też niezbędna jest stała kontrola stanu technicznego siłowników, a okresowo wymagają napraw i konserwacji.

Siłowniki, określane również jako cylindry hydrauliczne lub silniki hydrostatyczne, stosowane są nie tylko w różnorodnych maszynach i urządzeniach, ale także w systemach otwierania i zamykania drzwi, okien i bram. Jak się zatem okazuje, różnorodność zastosowań siłowników determinuje wielość rodzajów, jakie możemy wyróżnić w tym zakresie.